Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Θέματα κατοίκων Εξωτερικού

 

Το Γραφείο έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα ομογενών – κατοίκων εξωτερικού και σε συνεργασία με:
 • τα έμπειρα στελέχη του,
 • 45 επιλεγμένα δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα,
 • την Συμβολαιογράφο Αθηνών Ε. Λιάκου και επιλεγμένους Συμβολαιογράφους σε όλη την Ελλάδα,
 • την κατασκευαστική εταιρεία “EPTAGON Κατασκευαστική”, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους και επιλεγμένους επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα,
 • Μεγάλα Λογιστικά Γραφεία και εξειδικευμένους Φοροτέχνες, Φορολογικούς Συμβούλους και Λογιστές σε όλη την Ελλάδα,
 • Κτηματομεσιτικές Επιχειρήσεις και μεσίτες ακινήτων
Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρη κάλυψη όλων των θεμάτων για τους κατοίκους Εξωτερικού - Ομογενείς (Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Αυστραλίας κλπ).
Ενδεικτικά:
 • Έρευνες τίτλων ακινήτων και σύνταξη εκθέσεων ελέγχου τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία σε όλη την Ελλάδα.
 • Κληρονομικά Θέματα (Διαθήκες - Δηλώσεις Φόρου Κληρονομίας - Αποδοχές Κληρονομίας - Αποποιήσεις κλπ).
 • Προστασία κληρονομιών και εν γένει ακίνητης περιουσίας από διεκδικήσεις - καταπατήσεις - αμφισβητήσεις (Διεκδικητικές Αγωγές, Ασφαλιστικά Μέτρα κλπ).
 • Συμβόλαια Ακινήτων (Αγορές – Πωλήσεις – Δωρεές – Γονικές Παροχές κλπ).
 • Λοιπά Συμβολαιογραφικά Θέματα (Συμβολαιογραφικά Πληρεξούσια, Appostile κλπ).
 • Ζητήματα Φορολογίας και Φορολογικές Δηλώσεις Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών κλπ.
 • Διορθώσεις Ε9, Φορολογικών Δηλώσεων κλπ.
 • Θέματα Κτηματολογίου (Ενστάσεις, αιτήσεις διόρθωσης σφαλμάτων, εκπρόθεσμες δηλώσεις κλπ).
 • Θέματα ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλεως.
 • Πολεοδομικά ζητήματα - Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.
 • Εκτίμηση Ακινήτων και σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων
 • Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προτάσεων για Αξιοποίηση Ακινήτων.
 • Μισθώσεις (Επαγγελματικές και Αστικές), κατάρτιση μισθωτηρίων, είσπραξη μισθωμάτων κλπ.
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΝΗΣΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ):
Το Γραφείο, σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία «EPTAGON Κατασκευαστική», επιλεγμένες κατασκευαστικές εταιρείες και εξειδικευμένους επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, παρέχει πλήρεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαχείρισης ακινήτων,
Ενδεικτικά:
 • Αγορές, Πωλήσεις, Μισθώσεις,
 • Κατάρτιση συμβάσεων.
 • Είσπραξη Μισθωμάτων.
 • Συμβόλαια Συντήρησης Ακινήτων
 • Συμβόλαια ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ακινήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου