Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ως μέτρο είσπραξης

Η επιβολή κατασχέσεως χρηματικών απαιτήσεων εις χείρας τρίτου και ιδίως εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος δανειστή έχει αναδειχθεί τα τελευταία έτη σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως. 

Με νομοθετική ρύθμιση από το 2001, αλλά και μέχρι τότε σύμφωνα με τη νομολογία, επιτρέπεται η κατάσχεση καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει με άμεση χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη χωρίς τήρηση της προβλέπομενης διαδικασίας. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου, εν προκειμένω της τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμός, γίνεται με επίδοση στην έδρα ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας και στον οφειλέτη κατασχετήριου εγγράφου που πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) Ακριβή περιγραφή του εκτελεστού τίτλου και της απαίτησης βάσει των οποίων γίνεται η κατάσχεση, β) το ποσό για το οποίο επιβάλλεται η κατάσχεση, γ) επιταγή προς την τράπεζα να μην καταβάλει στον οφειλέτη και δ) διορισμό αντικλήτου.
Το έγγραφο που προορίζεται για τον οφειλέτη πρέπει να του επιδοθεί το αργότερο μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου γίνει η επίδοση στην τράπεζα, αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη. Μέσα σε οκτώ ημέρες επίσης, αφότου της επιδοθεί το κατασχετήριο, η τράπεζα οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια της το κατασχεμένο πράγμα και αν επιβλήθηκε στα χέρια της άλλη κατάσχεση και συνάμα να αναφέρει ποιός την επέβαλε και για ποιό ποσό. Αν η τράπεζα δεν κάνει τη δήλωση αυτή, συνάγεται ότι η δήλωση είναι αρνητική. Για να γίνει επομένως κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία και αφού βεβαίως έχει προηγηθεί η έκδοση εκτελεστού τίτλου, δικαστικής απόφασης ή διαταγής πληρωμής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου