Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Προφίλ

Το Δικηγορικό Γραφείο “Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες”, παρέχει από το 1993 εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα τομέων και μεγάλο πελατολόγιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, επενδυτικοί φορείς, πιστωτικά ιδρύματα, συλλογικοί φορείς και ιδιώτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Τα τελευταία έτη αναπτύσσεται συστηματικά και δυναμικά, διαθέτοντας σύγχρονη οργάνωση, συνέπεια και απόλυτη αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των στόχων και νομικών αναγκών των πελατών. Παρέχει υπηρεσίες ταχείες, αποτελεσματικές και ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες και επιλογές του κάθε πελάτη, έχοντας μακροχρόνιες σχέσεις (που κατά περίπτωση υπερβαίνουν τα 15-20 έτη) με πελάτες και συνεργάτες.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων δικηγόρων και συνεργατών με επικεφαλής τον Σπήλιο Σπηλιόπουλο, δικηγόρο LLM. Οι δικηγόροι του γραφείου κατέχουν πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών διακεκριμένων πανεπιστημιακών σχολών σε τομείς του εμπορικού και επιχειρησιακού δικαίου και διαθέτουν ουσιαστική εμπειρία τόσο στη συμβουλευτική όσο και στην δικαστηριακή δικηγορία. Το γραφείο διαθέτει πλήρες και έμπειρο δικαστηριακό τμήμα που εκπροσωπεί δικαστικά τους εντολείς του ενώπιον όλων των ελληνικών δικαστηρίων και αρχών και αναλαμβάνει τον χειρισμό και συντονισμό όλων των ειδών εμπορικών και αστικών διαφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα στελέχη του γραφείου κατά περίπτωση επικουρούνται από ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες (πανεπιστημιακούς, νομικούς, λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές, φορολογικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες, συμβούλους ανθρωπίνων πόρων, συμβούλους στρατηγικού και προωθητικού σχεδιασμού, τεχνικούς φορείς, φορείς πιστοποίησης κλπ) από ένα ευρύ φάσμα εξωτερικών συνεργατών, ανάλογα με τις τυχόν ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε υπόθεσης.

Επιπρόσθετα, το γραφείο έχει μακροχρόνια και συνεχή συνεργασία με 45 δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα καθώς και 12 Δικηγορικά γραφεία στο εξωτερικό, ώστε να επιτυγχάνει άριστο χειρισμό και συντονισμό της υπόθεσης, την αμεσότητα της εκπροσώπησης, την ταχύτητα διεκπεραίωσης του συνόλου των νομικών ενεργειών, τον έλεγχο και την διασφάλιση υψηλής ποιότητος υπηρεσιών και τον έλεγχο του κόστους.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, ρωσική, πολωνική και ιταλική γλώσσα.

Το γραφείο ειδικεύεται στον τομέα του Εμπορικού, Εταιρικού, Αστικού, Ασφαλιστικού και Τραπεζικού Δικαίου. Ασχολείται επίσης με ειδικά ζητήματα διοικητικού, στρατιωτικού και εργατικού δικαίου. Σημαντικό μέρος του όγκου των υποθέσεων επικεντρώνεται στον κλάδο των εταιριών αυτοκίνητου, εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ασφαλειών, ταχυμεταφορών και κατασκευών σε συνεργασία με μεγάλο αριθμό πιστωτικών οργανισμών καθώς και αυτόν της διεκδίκησης οικονομικών απαιτήσεων, κατέχοντας και εξυπηρετώντας ευρύτατο πελατολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς και συλλογικοί φορείς.

Το γραφείο είναι εγκατεστημένο σε σύγχρονους χώρους δύο (2) ορόφων, έκτασης 170 τμ., στον 6ο και 5ο όροφο, στην οδό Βουκουρεστίου αρ.18 στο κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα) και απέχει 100 μ από το σταθμό του metro της Πλατείας Συντάγματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου