Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Σχέδιο νόμου - Έκδοση συναινετικού διαζυγίου από συμβολαιογράφουςΜε βάση τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ρυθμίζεται η ανάθεση του συναινετικού διαζυγίου στους συμβολαιογράφους με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο 1441, οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάμο τους με έγγραφη συμφωνία ενώπιον συμβολαιογράφου, η οποία συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου.
Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλεια των τέκνων, η επικοινωνία με αυτά καθώς και η διατροφή τους, κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων, που υπογράφεται κατά τα ανωτέρω και ισχύει για δύο έτη τουλάχιστον.
Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του καθενός συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια ή τα ιδιωτικά έγγραφα, σε συμβολαιογράφο.
Η λύση του γάμου επέρχεται από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου που περιέχει τη συμφωνία στον ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου